Obvestilo o varstvu podatkov

Družba Knauf Insulation d.o.o., Varaždinska 140, 42220 Novi Marof, Hrvaška („Knauf Insulation d.o.o.“) jemlje varstvo osebnih podatkov zelo resno in zagotavlja, da tako družba kot tudi zunanji izvajalci storitev upoštevajo predpise o varstvu podatkov.

1. Ime in kontaktni podatki odgovornega subjekta

Za obdelavo osebnih podatkov je odgovorna družba Knauf Insulation d.o.o.

2. Namen obdelave podatkov

Družba Knauf Insulation d.o.o. obdeluje vaše osebne podatke, da vas lahko v primeru zmage obvesti in vam pošlje nagrado. Poleg tega družba Knauf Insulation d.o.o. obdeluje vaše osebne podatke za namen pošiljanja svojega glasila.

3. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Obdelava vaših podatkov se izvaja na podlagi vaše privolitve v smislu odstavka 1(a) člena 6 in člena 7 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Svojo privolitev (privolitve) lahko kadar koli prekličete na zgoraj navedenem kontaktnem naslovu.

4. Kategorije prejemnikov osebnih podatkov

Vaših podatkov ne posredujemo nadaljnjim prejemnikom. Naši sodelavci in pooblaščena storitvena podjetja, ki jih vključimo v skladu s členom 28 GDPR, so zavezani molčečnosti.

5. Trajanje obdelave podatkov

Po preklicu privolitve so zbrani in shranjeni osebni podatki udeležencev nemudoma izbrisani.

6. Vaše pravice

V skladu z GDPR imate kadar koli pravico, da zahtevate informacije o svojih osebnih podatkih. Na zahtevo vam v skladu z veljavnim pravom v enem mesecu po prejemu vašega zahtevka v pisni obliki pošljemo odgovor, ali obdelujemo vaše osebne podatke in katere osebne podatke obdelujemo. Svoj zahtevek lahko v pisni obliki pošljete na spodaj navedeni naslov ali po e-pošti na naslov ts@knaufinsulation.com.

Poleg tega imate pravico do popravljanja, omejitve obdelave ali brisanja svojih osebnih podatkov, ki smo jih mi zbrali in so morda nepopolni, napačni ali so zastareli. Vedno pazimo, da se vaši podatki obdelujejo le, če je pridobljeno vaše dovoljenje v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Brisanje osebnih podatkov se izvede, če prekličete privolitev, če obdelava osebnih podatkov za izpolnitev prvotno navedenega namena ni več potrebna ali če so osebni podatki nezakonito obdelovani.

Pravico imate tudi do tega, da svoje podatke prejmete v strukturiranem, običajnem in strojno berljivem formatu ali da so posredovani tretji osebi.

Če menite, da kršimo veljavne predpise o varstvu podatkov, se lahko na nas obrnete na naslovu ts@knaufinsulation.com. Sicer lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu.

Za varstvo vaše zasebnosti in zagotavljanje varnosti bomo predhodno izvedli preverjanje vaše identitete, preden vam bomo po pošti posredovali pojasnilo ali izvedli ustrezen popravek ali brisanje.

Pogoji za sodelovanje

Nagradno igro „Share your ECOSE® Experience“ (Delite svojo izkušnjo s tehnologijo ECOSE®) prireja divizija Technical Solutions družbe Knauf Insulation d.o.o.

Nagradne igre se lahko udeležijo fizične osebe, ki so samostojno dejavne kot strokovni predelovalci tehničnih izolacij v Nemčiji, Avstriji, Švici, na Nizozemskem, v Sloveniji in na Hrvaškem ali pa so zaposlene v predelovalnem obratu s sedežem v Nemčiji, Avstriji, Švici, na Nizozemskem, v Sloveniji in na Hrvaškem ter so dopolnile 18 let.

Do udeležbe ni upravičena nobena oseba, ki je sodelovala pri zasnovi in izvedbi akcije, ter sodelavci prirediteljev in njihovi družinski člani. Poleg tega si prireditelj pridržuje pravico, da v skladu z lastno presojo iz udeležbe izloči osebe, kadar obstajajo utemeljeni razlogi za takšno dejanje, npr.

  • pri manipulacijah v zvezi z dostopom do akcije ali njeno izvedbo,
  • pri kršitvah teh pogojev za sodelovanje,
  • pri nepoštenem ravnanju ali
  • pri napačnih ali zavajajočih navedbah v zvezi z udeležbo v akciji.

Zakonita pravica do odobritve udeležbe ne obstaja.

Z udeležbo v nagradni igri sprejme udeleženec te pogoje za sodelovanje in varstvo podatkov.
Udeležba v nagradni igri je brezplačna.
Udeleženec se za udeležbo registrira prek ustreznega spletnega obrazca na naslovu www.ecose-experience.com (v nadaljevanju poimenovanem „ciljna stran“) in na njem naloži fotografijo, GIF ali videoposnetek (v nadaljevanju poimenovano „gradivo“). Predloženo gradivo mora vsebovati tako slike udeležencev kot tudi vsaj en izdelek družbe Knauf Insulation, izdelan s tehnologijo ECOSE®. Scena mora odražati doživetje obdelave. Način prikaza je prepuščen udeležencem. Gradivo je treba izročiti v ležečem formatu oz. formatu 16 : 9, katerega kakovost mora biti dovolj visoka. Videoposnetki ne smejo preseči najdaljšega trajanja 30 sekund. Gradivo slabe kakovosti (npr. neostre fotografije) in predolgi videoposnetki niso dovoljeni ter ne bodo potrjeni za sodelovanje v nagradni igri. Prepovedano je upodabljanje političnih motivov ali podjetij, ki so neposredna konkurenca družbe Knauf Insulation d.o.o. Družba Knauf Insulation d.o.o. si pridržuje pravico do zavrnitve prijav brez navedbe razlogov zanjo. Na podlagi tega ne obstajajo nobene zakonite pravice za udeležence.
Izročitev gradiva, ki vsebuje logotipe drugih podjetij ali slike drugih oseb, je dopustna le, če udeleženec v ta namen pridobi ustrezno soglasje.
Zmagovalci se določijo s spletno anketo, ki se izvaja na ciljni strani. Zmagajo udeleženci, katerih gradivo prejme največ glasov. Načeloma obstaja za udeležence možnost, da aktivno pozivajo k udeležbi v spletnem glasovanju in na ta način izboljšajo svoje možnosti za pridobitev ene od nagrad.

Udeleženci lahko pridobijo naslednje nagrade:
1. mesto: žar na oglje Weber Grill Performer ® Premium GBS™, 57 cm, črn;
2. mesto: akumulatorski gradbiščni radio Makita DMR108;
3. mesto: darilni bon za nakup blaga engelbert strauss v vrednosti 50 EUR (Nemčija, Avstrija, Švica), darilni bon za nakup goriva v vrednosti 50 EUR (Nizozemska, Hrvaška, Slovenija).

Vsak udeleženec se lahko nagradne igre udeleži in zmaga le enkrat. Za morebitno obdavčitev nagrad je udeleženec odgovoren sam.

Akcija poteka v naslednjem obdobju: 14. 2. 2019 – 31. 5. 2019. Udeležba je mogoča le časovnem obdobju, predvidenem za udeležbo.
Razglasitev zmagovalcev se izvede največ en teden po zaključku akcije po e-pošti. Po razglasitvi imajo zmagovalci na voljo en teden, da po e-pošti stopijo v stik s prirediteljem. Sicer nagrada zapade ali pa je izbirno izžreban nov zmagovalec. Dostava nagrad se izvede najpozneje v štirih tednih po prejemu podatkov o naslovu zmagovalca.

Pravice do nagrade ni mogoče prenesti na druge osebe. Izplačilo vrednosti materialnih nagrad v gotovini ni mogoče. Družba Knauf Insulation d.o.o. lahko izbere enakovreden predmet srednjega razreda in kakovosti.

Za udeležbo v akciji je treba navesti osebne podatke. Udeleženec zatrjuje, da so navedeni osebni podatki, zlasti ime, priimek, naslov in e-poštni naslov, resnični in pravilni. Ime, naslov in e-poštni naslov se uporabljajo izključno za namen obveščanja udeleženca v primeru zmage ter dostave morebitne nagrade.

Odgovorni subjekt za zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov v okviru akcije je družba Knauf Insulation d.o.o.

Družba Knauf Insulation d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki nastane na podlagi napak, zamud ali prekinitev pri prenosu podatkov, pri tehničnih motnjah naprav ali storitve ali ki nastane zaradi nepravilne vsebine, izgube oz. izbrisa podatkov ali virusov.
Družba Knauf Insulation d.o.o. poleg tega ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, izgube ali razočaranje oseb, ki se ne morejo udeležiti nagradne igre.

Družba Knauf Insulation d.o.o. lahko akcijo kadar koli prekine ali zaključi brez obveščanja in navedbe razlogov. Do tega lahko pride, če zaradi tehničnih razlogov (virusi, manipulacije, napake strojne in programske opreme itd.) ali s pravnega vidika ni več mogoče zagotoviti pravilne izvedbe akcije.
Če so posamezna določila neveljavna ali postanejo neveljavna, to ne vpliva na ostale pogoje za sodelovanje. Neveljavna določila so nadomeščena z določili, ki se čim bolj približajo prvotnemu cilju.

To nagradno igro organizira družba Knauf Insulation d.o.o., Varaždinska 140, 42220 Novi Marof, Hrvaška.