Pravila zaštite podataka

Tvrtka Knauf Insulation d.o.o., Varaždinska 140, 42220 Novi Marof, Hrvatska („Knauf Insulation d.o.o.“) pristupa zaštiti podataka vrlo ozbiljno i vodi računa o tome da se propisa o zaštiti podataka pridržavaju kako sama tvrtka tako i vanjski pružatelji usluga.

1. Naziv i podaci za kontakt voditelja obrade podataka

Voditelj obrade podataka je tvrtka Knauf Insulation d.o.o.

2. Svrhe obrade podataka

Tvrtka Knauf Insulation d.o.o. obrađuje vaše osobne podatke kako bi vas obavijestila u slučaju dobitka, kao i u svrhu slanja nagrade. Osim toga, tvrtka Knauf Insulation d.o.o. obrađuje vaše osobne podatke za potrebe slanja svog Newslettera.

3. Pravna osnova obrade podataka

Obrada vaših podataka obavlja se na temelju vaše privole u smislu čl. 6. st. 1. t. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP). Svoju(e) privolu(e) možete u bilo kojem trenutku povući putem gore navedene adrese za kontakt.

4. Kategorije primatelja osobnih podataka

Vaši se podaci ne prenose daljnjim primateljima. Naši zaposlenici i ovlaštene tvrtke za pružanje usluga koje uključujemo u skladu s čl. 28. OUZP-a podliježu obvezi povjerljivosti.

5. Trajanje obrade podataka

Nakon povlačenja privole prikupljeni i pohranjeni osobni podaci sudionika odmah se brišu.

6. Vaša prava

U skladu s OUZP-om u svakom trenutku imate pravo zatražiti informacije o svojim osobnim podacima. Na zahtjev ćemo vas u skladu s važećim zakonom pisanim putem u roku od mjesec dana po prispijeću vašeg zahtjeva obavijestiti o tome obrađuju li se kod nas vaši osobni podaci i koji su to podaci. Svoj zahtjev možete poslati u pisanom obliku na adresu navedenu u nastavku ili putem e-pošte na ts@knaufinsulation.com.

Također imate pravo na ispravak, ograničenje ili brisanje svojih osobnih podataka koje smo prikupili i koji su možebitno nepotpuni, netočni ili zastarjeli. Vodimo računa o tome da se vaši podaci obrađuju samo ako postoji privola u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Osobni se podaci brišu ako povučete pristanak, ako obrada osobnih podataka više nije potrebna radi ispunjenja izvorne svrhe ili ako se osobni podaci obrađuju nezakonito.

Osim toga, imate pravo primiti svoje osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ili zatražiti njihov prijenos na treću osobu.

Ako smatrate da kršimo važeće propise o zaštiti podataka, imate mogućnost obratiti nam se na ts@knaufinsulation.com. Nadalje, imate pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.

U interesu zaštite vaše privatnosti i sigurnosti, prije nego što vam dostavimo bilo kakve informacije poštom ili provedemo odgovarajući ispravak ili brisanje, bit ćemo slobodni prethodno provjeriti vaš identitet.

Uvjeti sudjelovanja

Nagradnu igru „Share your ECOSE® Experience“ priređuje poslovni segment Technical Solutions tvrtke Knauf Insulation d.o.o.

Pravo sudjelovanja imaju fizičke osobe koje samostalno djeluju kao profesionalci na području tehničke izolacije u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Nizozemskoj, Sloveniji i Hrvatskoj ili koje su zaposlene u nekoj od specijaliziranih tvrtki za obradu u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Nizozemskoj, Sloveniji i Hrvatskoj te koje su napunile 18. godina života.

Osobe koje sudjeluju u osmišljavanju i provedbi promotivne akcije te zaposlenici priređivača kao i članovi njihovih obitelji nemaju pravo sudjelovanja. Osim toga, priređivač pridržava pravo da po vlastitom nahođenju osobe isključi iz sudjelovanja ako postoje opravdani razlozi, na primjer

  • u slučaju manipulacija u vezi s pristupom promotivnoj akciji ili njezinom provedbom
  • u slučaju kršenja ovih uvjeta sudjelovanja
  • u slučaju nepoštenog ponašanja ili
  • u slučaju lažnih ili obmanjujućih informacija vezanih za sudjelovanje u promotivnoj akciji

Ne postoji zakonsko pravo na sudjelovanje.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik prihvaća ove Uvjete sudjelovanja i zaštite podataka.
Sudjelovanje u nagradnoj igri besplatno je.
U svrhu sudjelovanja sudionik se putem odgovarajućeg mrežnog obrasca registrira na www.ecose-experience.com (u daljnjem tekstu „odredišna stranica“) i putem nje prenosi fotografiju, datoteku u formatu GIF ili videozapis (u daljnjem tekstu „materijal“). Na dostavljenom materijalu moraju biti prikazani sudionik i najmanje jedan proizvod tvrtke Knauf Insulation s ECOSE® tehnologijom. Prizor treba odražavati iskustvo prilikom obrade. Vrsta prezentacije prepuštena je sudionicima. Materijal se podnosi u pejzažnom formatu ili u formatu 16:9 te u zadovoljavajućoj kvaliteti. Videozapisi ne smiju trajati dulje od 30 sekundi. Kvalitativno loš materijal (npr. zamućena fotografija) kao i predugački videozapisi nisu dopušteni i neće biti prihvaćeni za nagradnu igru. Predstavljanje političkih motiva ili tvrtki koje su izravni konkurenti tvrtke Knauf Insulation d.o.o. nije dopušteno. Tvrtka Knauf Insulation d.o.o. zadržava pravo odbiti prijave bez navođenja razloga. Sudionik nema pravo na tužbu po toj osnovi.
Podnošenje materijala na kojem su prikazani logotipi drugih tvrtki ili druge osobe dopušteno je samo ako sudionik ima odgovarajući pristanak.
Pobjednici će se odabrati na temelju mrežne ankete koja se provodi na odredišnoj stranici. Sudionici čiji materijali dobiju najviše glasova dobitnici su. U načelu postoji mogućnost da sudionici aktivno pozivaju na glasovanje na mreži kako bi povećali svoje izglede za osvajanje jedne od nagrada.

Sudionici imaju priliku dobiti sljedeće nagrade:
1. mjesto: roštilj na drveni ugljen Weber Grill Performer ® Premium GBS™ 57 cm, crni
2. mjesto: baterijski radioprijemnik za gradilišta Makita DMR108
3. mjesto: poklon bon tvrtke engelbert strauss u vrijednosti od 50 EUR (Njemačka, Austrija, Švicarska), bon za gorivo u vrijednosti od 50 EUR (Nizozemska, Hrvatska, Slovenija)

Svaki sudionik smije samo jedanput sudjelovati i osvojiti nagradu. Možebitni porez na dobitak snosi dobitnik.

Trajanje promotivne akcije: 14.02.2019. – 31.05.2019. Sudjelovanje je moguće samo u razdoblju trajanja.
Dobitnici će biti obaviješteni e-poštom najkasnije tjedan dana od završetka akcije. Nakon objave, pobjednici imaju rok od tjedan dana da kontaktiraju organizatora putem e-pošte. U suprotnom istječe pravo na dobitak ili se opcionalno izvlači novi pobjednik. Nagrade se dostavljaju najkasnije četiri tjedna nakon primitka podataka o adresi dobitnika.

Pravo na nagradu ne može se prenijeti ni na koju drugu osobu. Nagrade se ne isplaćuju u gotovini. Tvrtka Knauf Insulation d.o.o. može odabrati predmet srednje vrste i kvalitete jednake vrijednosti.

Za sudjelovanje u promotivnoj akciji potrebno je navođenje osobnih podataka. Sudionik jamči da su njegovi osobni podaci koje je naveo, naročito ime, prezime, poštanska i e-adresa istiniti i točni. Ime, adresa i e-adresa koriste se isključivo za obavještavanje sudionika u slučaju dobitka i slanje potencijalne nagrade.

Voditelj obrade podataka odgovoran za prikupljanje, obradu i uporabu osobnih podataka u kontekstu promotivne akcije je tvrtka Knauf Insulation d.o.o.

Tvrtka Knauf Insulation d.o.o. ne snosi odgovornost za štete nastale zbog pogrešaka, kašnjenja ili prekida u prijenosu podataka, tehničkih smetnji u sustavu ili u pružanju usluga, netočnog sadržaja, gubitka ili brisanja podataka ili zbog virusa.
Jednako tako, tvrtka Knauf Insulation d.o.o. ne snosi odgovornost za štete, gubitke ili razočaranja osoba koje nisu u mogućnosti sudjelovati u nagradnoj igri.

Knauf Insulation d.o.o. može prekinuti ili obustaviti promotivnu akciju u bilo kojem trenutku bez prethodne najave i navođenja razloga. Ova se mogućnost može iskoristiti ako se iz tehničkih razloga (virusi, manipulacije, pogreške u hardveru i softveru i sl.) ili s pravnog gledišta više ne može zajamčiti uredno odvijanje promotivne akcije.
Ako su pojedine odredbe nevažeće ili takvima postanu, preostali uvjeti sudjelovanja ostaju nepromijenjeni. Umjesto nevažeće odredbe primijenit će se odredbe koje su najbliže izvornom cilju.

Ovu nagradnu igru organizira tvrtka Knauf Insulation d.o.o., Varaždinska 140, 42220 Novi Marof, Hrvatska.